Zielony zawód – nowe możliwości

Projekt „Zielony zawód – nowe możliwości” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 8. „Rynek pracy”, Działanie 8.2 „Wsparcie osób poszukujących pracy”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

„Zielony zawód – nowe możliwości” to projekt realizowany w okresie od 1 lutego 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 60 osób w wieku 30 lat i powyżej, które pozostają bez zatrudnienia, znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkują (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) w województwie dolnośląskim w powiatach: lwóweckim, jaworskim, jeleniogórskim ziemskim, złotoryjskim, legnickim ziemskim.  

W ramach projektu, przewidziano realizację następujących zadań:

1. IDENTYFIKACJA POTRZEB – INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA.

2. PORADNICTWO ZAWODOWE (wsparcie będzie realizowane dla 20 osób).

3. POŚREDNICTWO PRACY.

4. SZKOLENIA ZAWODOWE ZWIĄZANE Z „ZIELONYMI MIEJSCAMI PRACY”.
 Pracownik biurowy z modułem eko-biuro.
Handlowiec energooszczędnych materiałów budowlanych z prawem jazdy kategorii  B.
 Sortowacz surowców wtórnych z modułem wózka widłowego.
 Księgowy przygotowujący dokumentację dla służb ochrony środowiska oraz inne szkolenia związane z zielonymi miejscami pracy, które będą określone w IPD Uczestników/Uczestniczek projektu. 

5. 3-MIESIĘCZNY PŁATNY STAŻ

Więcej informacji  O PROJEKCIE »»