MDDP Akademia Biznesu > Aktualności > Nowy Zawod > Ponowione szacowanie wartości zamówienia – Indywidualne Pośrednictwo Pracy

Ponowione szacowanie wartości zamówienia – Indywidualne Pośrednictwo Pracy

16 luty 2018

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia na usług indywidualnego pośrednictwa pracy dla 40 Uczestników/Uczestniczek projektu Uczestników/ Uczestniczek Projektu „Zielony Zawód – Nowe Możliwości”.

Szczegóły w załączeniu.

Załącznik nr 1 Szacowanie zamówienia »

Załącznik nr 2 Formularz oferty  pdf »

Załącznik nr 3 Formularz oferty word »

.