MDDP Akademia Biznesu > Aktualności > Nowy Zawod > Rozpoczęcie realizacji wsparcia

Rozpoczęcie realizacji wsparcia

26 marzec 2018

Informujemy, iż z dniem 26.03.2018 r. rozpoczęliśmy realizację wsparcia dla uczestników projektu w formie pośrednictwa pracy.

Wsparciem zostanie objętych 40 uczestników projektu.

.